مزایای باز کردن زمین های بازی کودکان در شهرها

- Mar 26, 2021-

قبل از اینکه بدانید، بیشتر و بیشتر مردم زمین های بازی کودکان را در شهرها و شهرها باز می کنند. شايد نفهميدي . چرا افتتاح زمین های بازی کودکان در شهرها و شهرها باعث شوق شده است؟ برخی از والدین یک بار شکایت کردند. بايد بچه هام رو ببرم بيرون تا بازي کنن ولي نميدونم کجا برم من نميتونم اينجا زمين بازي بچه ها را پيدا کنم . مثل یک شهر بزرگ و متوسط نیست. شما می توانید هنگام بازدید از یک سوپرمارکت به زمین بازی کودکان بروید. این ممکن است تفاوت بین یک شهرستان و یک شهر بزرگ و متوسط از این دیده می شود که کمتر مردم شروع کسب و کار در شهرها و شهرستانها وجود دارد. این طور نیست که چشم انداز پروژه خوب نیست، بلکه افراد بیشتری شهرهای بزرگ و متوسط را با فرصت های کارآفرینی بیشتر انتخاب می کنند. همچنین می تواند نشان دهد که بسیاری از پروژه ها در شهرها و شهرستان ها نسبتاً فاقد آن هستند. با این حال فضای توسعه نسبتاً بزرگ است. بیایید برای همه تحلیل کنیم، در مقایسه با شهرهای بزرگ و متوسط، چه شهرستان ها برای زمین های بازی کودکان مناسب تر باشند و چه مزایایی از شهرها برای زمین های بازی کودکان دارد.

IMG_6408

اقتصاد این شهرستان تنها در سال های اخیر بهبود یافته است، اما از شهرهای بزرگ و متوسط دور است و به دلیل شرایط اقتصادی این شهرستان، بسیاری از مردم بیرون رفتن را برای کار انتخاب می کنند و تقریباً سالمندان و کودکان را در خانه باقی می گذارد و بیشتر جوانان به سمت آن عجله می کنند. این امر همچنین ناشی از شهرهای بزرگ و متوسط است. آنها می خواهند یک فروشگاه را در یک شهرستان باز کنند، اما جریان مردم نمی تواند از آن حمایت کند، بنابراین بسیاری از مردم از ایده شروع یک کسب و کار دست می کشیدند.


با این حال در سال های اخیر جریان مردم در شهرها و روستاها به طور قابل توجهی افزایش یافته و فروشگاه های مختلف به تدریج افزایش یافته است. از آنجا که شرایط اقتصادی بهتر محافظت شده است، مردم به تدریج کسب و کار را در شهرها و روستاها آغاز کرده اند و سرمایه گذاری در زمین های بازی کودکان یک پیشرفت است. در گذشته زمین بازی کودکان وجود نداشت. ناگهان باز کردن زمین بازی کودکان والدین را بسیار خوشحال می کند و جوانان امروزه چیزهای جدید را سریع تر می پذیرند. چه برای والدین باشد و چه سرمایه گذاران، باز کردن زمین های بازی کودکان در شهرها و روستاها نسبتاً خالی است و جاذبه نسبتاً بزرگی دارد. همراه با هزینه های اجاره ارزان تر، هزینه باز کردن یک فروشگاه پایین تر است. این مزیتی است که شهرهای بزرگ و متوسط نمی توانند از آن لذت ببرند و شهرهای بزرگ و متوسط با هزینه های گران قیمت اجاره مواجه هستند.

IMG_6409

پارک های کودکان بسیاری در شهرهای بزرگ و متوسط وجود دارد. هر پارک کودکان رقابتی تر است و نرخ حذف نسبتاً بالایی دارد. مزیت ترافیک آورده شده توسط افزایش جمعیت شهرها و شهرها به ناچار به نفع پارک های کودکان تا زمانی که محل و تجزیه و تحلیل معقول است. . در واقع مردم شهرها و روستاها خواستار نیستند. تا زمانی که تجهیزات زمین بازی کودکان بی خطر باشد و قیمت آن نسبتا معقول باشد، در شرایط عادی می توان زمین های بازی کودکان را اداره کرد. با پشتیبانی از برند، میزان موفقیت بیشتر است، اما شهرهای بزرگ و متوسط متفاوت و رقابتی هستند. بزرگتر، الزامات بالاتر در تمام جنبه ها، تجهیزات نه تنها رمان بلکه سرگرم کننده و امن تر، قیمت ارزان تر است، دکوراسیون نیاز به بلند، و نرخ شکست بالاتر است.

a4fc46001b1949ca9ad0a84c30d575e0_