مفهوم فضایی تجهیزات زمین بازی در فضای باز

- Apr 17, 2019-

تجهیزات زمین بازی زیبا در فضای باز، نه تنها یک زمین بازی برای کودکان، بلکه یک دکوراسیون فوق العاده برای پارک است.

IMG_1862(0)

یک اسلایدر زمین بازی در فضای باز وجود دارد که در نزدیکی رودخانه ایستاده است، ما همچنین بعضی از اعضای بهار را در پارک نصب کرده ایم که زمین بازی را جالب تر می کند.

IMG_1864(0)

بزرگسالان می توانند روی نیمکت نشسته و تماشا کنند که بچه هایشان از موشک کوهنوردی حرکت می کنند و از سیلندر پایین کشیدند. ما از بسیاری از پلاستیک های شفاف به عنوان پنجره ها و لوله ها در این تخت استفاده می کنیم، به طوری که وقتی کودکان در آن بازی می کنند، در عین حال احساس ترس نمی کنند، بزرگسالان به راحتی می توانند آنها را از بیرون ببینند.

IMG_1865(0)