راه حل تفریحی ایده آل برای زمین بازی خود را پیدا کنید

- Jul 29, 2019-

سازنده تجهیزات زمین بازی کیوی یک راه حل یک مرحله ای برای مدرسه ، پارک ، مهد کودک ، کلیسا ، اجتماعات یا هر زمین بازی دیگر شما است. از آنجا که هر زمین بازی متفاوت است ، راه حل های قابل تنظیم و مقیاس پذیر ما اطمینان حاصل می کند که چیزی را برای نیازهای خود ساخته اید.

در زمین بازی زیر ، ساختار سازه طناب طناب کشی ، تجهیزات زمین بازی در فضای باز چوب ، تجهیزات بهار سوار حیوانات ، تجهیزات بدنسازی در فضای باز و برخی تزیینات شیشه ای فیبر کوچک را در جامعه اقامتی طراحی می کنیم. این امر به بهسازی کیفیت زندگی برای زندگی در این منطقه کمک می کند.


IMG_4181